anądien

aną̃dien adv. K, aną dieną (nusakant neapibrėžtą laiką): Aną̃dien ir svečių turėjom Kp. Aną̃dien jis buvo pas mane atėjęs Grš. Aną̃dien ma[no] žento sesuva buvo atėjus Trak.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • anądien — aną̃dien prv. Aną̃dien láiptinėje sutiktà močiùtė gúodėsi negalúojanti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Escudo de Toledo — Saltar a navegación, búsqueda Escudo de la ciudad de Toledo …   Wikipedia Español

  • andai — añdai adv. K, Rk, Brt, andaĩ Dkk, andai Vs; SC65, R, B, SD226 anądien, anasyk; žr. anandai: Andai širdį baisiai gėlė S.Nėr. Añdai smarkiai palijo, tai dar ir dabar neišdžiūvo visai Snt. Añdai aš buvau pas tetą nuvažiavęs Nm. Añdai da b[uv]o …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antdien — añtdien adv. anądien, andai: Buvo añtdien jijė pas mumis atėjusi J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anądie — aną̃die adv. žr. anądien: Buvom aną̃die turguj ir mes Klvr. ^ Tądie aną̃die – nepamenu tikrai Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūksnuoti — 1. refl. žr. apiplunksnuoti 1 (refl.): In žiemos visi paukščiai storiau apsplūksnuoja Vj. Viščiokai nebemaži, jau apsiplūksnãvę Ds. 2. žr. apiplunksnuoti 3: Apiplūksnãvo vaiką anądien – led parėjo namo Pin. Ale kad ir greit – tik prilėkė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsižliumbti — apsižlium̃bti, ia (apsìžliumbia), apsìžliumbė DŽ, Grk, apsižliùmbti Skr balsu apsiverkti, apsiraudoti: Ans vėl apsižlium̃bęs pas muni atejo Krtn. Apsìžliumbiau pri arklių paėmimo [į kolūkį], i visi vyrai nedetūrėjom Krš. Vaikšto apsižlium̃bęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitarabonyti — ×atitarabõnyti žr. atitarabanyti: 1. Lel, Ktk, Antz, Slm Atatarabõnijo didžiausią skrynią Ds. Anądien atatarabõnijo vaikai seną uzboną Sl. 2. Atatarabõnijau jį girtą Ds. tarabonyti; atitarabonyti; įtarabonyti; ištarabonyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atputoti — intr. 1. putojant artėti: Didelė banga atšniokščia, atputoja į krantą rš. 2. refl. apsitaškyti putomis (iš burnos, iš snukio), apsiseilėti: Atsiputo[jo], atsisnarglė[jo] visas Dglš. Velnias giema net atsiputojęs Tvr. 3. refl. smarkiai sušilti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstatyti — tr. K, J, Rtr, NdŽ, KŽ; H, L 1. padaryti, kad vėl stovėtų: Tą [pavirtusią] kėdę atstatyk Pc. ║ atgaivinti, sustiprinti nupuolusį nuo kojų (gyvulį): Jau atstãtėm karvelę LKT56(Akm). Atstatỹtumiam į tas kojas [kiaulę], da ka galėtų ben parduoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.